احداث ساختمان و محوطه دانشگاه

 مشخصات پروژه
 نام پروژه احداث ساختمان و محوطه دانشگاه جامع علمی کاربردی
 محل پروژه چهارمحال بختیاری – شهرکرد
 نام کارفرما دانشگاه جامع علمی کاربردی
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد 99/03/12
 تاریخ اتمام قرارداد در حال اجرا
 مدت و نوع قرارداد 18 ماه – بخشنامه سرجمع
 متراژ- طبقات – سازه 2256.37 مترمربع – 4طبقه – سازه بتنی
متراژ محوطه – حصار 2501.29 – 231.39 مترمربع 
پیشرفت فیزیکی-ریالی 20٪ – 16.226.060.589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0