ساختمان و محوطه ثبت اسناداردبیل

 مشخصات پروژه
 نام پروژه احداث ساختمان اداره ثبت اسنادواملاک استان اردبیل
 محل پروژه اردبیل
 نام کارفرما اداره کل ثبت اسناد واملاک استان اردبیل 
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد 1397/08/13
 تاریخ اتمام قرارداد 1399/02/13
 مدت و نوع قرارداد 18 ماه – بخشنامه سرجمع
 متراژ- طبقات – سازه 2998.32 مترمربع – 5 طبقه – سازه فلزی
پیشرفت فیزیکی-ریالی 80٪ – 43.516.595.383

نمایی از اسکلت پروژه

نمایی از اسکلت پروژه

نمایی از اسکلت پروژه

نمایی از اسکلت پروژه

نمایی از اسکلت پروژه

نمای پروژه

نمای پروژه

نمای پروژه

نمای پروژه

نمای داخلی پروژه