منطقه اقتصادی پتروشیمی بندر امام

 نام پروژه  ساختمان آموزشی  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 محل پروژه استان خوزستان ، بندرامام
 نام کارفرما سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد  1393/07/14
 تاریخ اتمام قرارداد 1394/02/14
 مدت و نوع قرارداد 7 ماه- فهرست بها
 متراژ- طبقات – سازه 7532/20 مترمربع – 3طبقه – فلزی

تکمیل اسکلت پروژه

اسکلت پروژه

بتن ریزی پارت اول پروژه

بازدید از پروژه

DIGITAL CAMERA

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

DIGITAL CAMERA

نمای شمالی و محوطه ساختمان

نمای شمالی پروژه

نمای غربی پروژه

بازدید از اسکلت پروژه

تکمیل اسکلت پروژه