برج مسکونی سفید

 نام پروژه  برج مسکونی سفید
 محل پروژه  سرعین
 نام کارفرما  آقای قادر سفیدی
 پیمانکاراصلی  شرکت ساختمانی الماس طوبی
 تاریخ شروع قرارداد  1388/02/06
 تاریخ اتمام قرارداد  1389/03/06
 مدت و نوع قرارداد  11 ماه – پیمان مدیریت
 متراژ – طبقات – سازه  3200 مترمربع – 10 طبقه – بتنی

آپارکینگ ساختمان

تکمیل آشپزخانه

طراحی دیوارهای داخلی

نمای جنوبی ساختمان

نمای شمالی ساختمان

نمای غربی ساختمان

رمپ ورودی پارکینگ

طراحی دیوارهای داخلی

طراحی دیوارهای داخلی